جهت ارتباط با شرکت فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

نام شرکت: کنترل صنعت هوشمند       تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۹۳۳۰۰۸

ایمیل شرکت: info@cshco.ir    آدرس شرکت: مازندران،تنکابن،ساحل طلایی،روبروی بانک توسعه صادرات،پلاک۵۶۸،شرکت کنترل صنعت هوشمند