کنترل صنعت هوشمند

موتور توبلار یا تیوبلار

نسل دوم موتور های کرکره برقی است .

از دو موتور مشابه توان کمتری برخوردار است . در اندازه های کوچکتر برای نصب پیشنهاد می شود

این موتور در خود لوله کرکره نصب میشود و تقریبا موتور قابل دید نیست .
از این رو این یک ویژگی بسیار بزرگ برای این موتور محسوب میشود.

کنترل صنعت هوشمند

موتور کرکره برقی ساید (کنار)

همانطور که از اسم آن پیداست این موتور بمعنی “کنار” در گوشه کرکره نصب می شود .

این موتور نسل سوم موتور های کرکره برقی است که از ظاهر و ساختار فیزیکی واقعی موتور بهره مند است .

این موتور به همراه تمامی متعلقات نصب خود بدون هیچ کم و کاستی عرضه می شود .

این موتور در حال حاضر با مارک های مختلفی وارد بازار و عرضه شده است .

شرکت کنترل صنعت هوشمند تمامی موتور ها از لحاظ فنی ، سیم پیچ ، بدنه ، تفاوت ظاهری ، وزن، قطر فلزات صفحه پلیت ، فیوز ها و … بررسی کرده و همیشه سعی برآن داشته تا بهترین موتور بازار را که در قیمت رقابتی عرضه میشود را به مشتری ارائه نماید.